Dr méd. Nadji Abbas-Terki

Kontakt

 

Akkreditierung
Clinique Générale-Beaulieu

 

Fachgebiet
Innere Medizin

 

Adresse
Route de Florissant 1
1206 Genève

T +41 22 789 20 00 F +41 22 789 20 01

Download vCard